Plán EVVO na 3kolní rok 2015/16Audit Ekoškoly máme za sebou

V pátek 18. 5. 2018 se u nás uskutečnil audit Ekoškoly, jehož cílem je zjistit, zda dodržujeme všechna pravidla a zda se můžeme dál honosit titulem Ekoškola.

Na samotný audit jsme se připravovali již od začátku tohoto školního roku. V prosinci roku 2017 jsme si vyzkoušeli audit nanečisto, kdy za námi přijela auditorka, Mgr. Tereze Velehradská, která s námi prošla veškeré kroky, které nás budou čekat při skutečném auditu. 

Měli jsme tak dostatek času napravit určité nedostatky a zároveň jsme i věděli, co nás bude skutečně čekat. 

Návštěva auditorek Terezy Velehradské a Jany Kožnarové se odehrála v příjemném duchu. Nejvíce bylo oceňováno propojení ekologie do dalších předmětů a činnost našich studentských firem. 

Ačkoli ještě nevíme, zda titul Ekoškoly skutečně obhájíme, máme z celého dne příjemný pocit a pevně věříme, že 20. června nám bude v Senátu ČR slavnostně předán titul Ekoškoly na další 2 roky. Straší číslo