První ročník česko-rakouského studentského setkání fiktivních a reálných firem je za dveřmi

V areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích proběhne ve dnech 14. - 15. května 2018 první ročník česko-rakouského studentského setkání fiktivních a reálných firem, který nese příznačný název „Nastartuj svou firmu“ pořádaný Katedrou managementu, Ústavem podnikové strategie VŠTE v Českých Budějovicích a GEU Kaplice.


Datum: 11.5.2018 | Autor: Zdeňka Lovčí | Zhlédnuto: 1833x


Studentské setkání se uskuteční v rámci projektu financovaného z prostředků operačního programu Interreg Rakousko-česká přeshraniční spolupráce. Své firmy zde představí jak rakouští partneři projektu BHAK a HTL Freistadt, GEU Kaplice, tak ostatní pozvané školy z Jihočeského kraje. Jako hosté jsou pozváni zástupci z podnikatelské sféry (např. Strabag, a. s., Motor, a. s.) a zástupci z Jihočeského vědeckotechnického parku, kteří společně s akademickými pracovníky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Katedry managementu budou posuzovat a vyhodnocovat jednotlivá vystoupení studentů. Nejlepší firma budou oceněna cenou rektora.

Cílem tohoto setkání je výměna zkušeností nejen při zakládání fiktivních firem, ale i firem již reálně existujících a provozujících svoji podnikatelskou činnost.

Akce je naplánována na 2 dny, přičemž první den bude zaměřen na společné setkání rakouských studentů a žáků GEU Kaplice v kampusu VŠTE, odkud se následně přesunou do návštěvnického centra národního pivovaru Budvar, kde společně absolvují prohlídku. Druhý den se budou firmy prezentovat již se svými firmami a výrobky před odbornou komisí složenou z odborníků z praxe, akademických a pedagogických pracovníků.

Součástí programu je i setkání zástupců škol a aplikační sféry s možností výměny zkušeností v oblasti vedení studentských firem, spolupráce škol a podnikatelské sféry při vedení studentských firem a případné realizace dalších projektů.

Pro mnoho studentských reálných i fiktivních firem je účast na tomto setkání vyvrcholením jejich práce. Je místem, kde mohou studenti své firmy prezentovat jak široké podnikatelské veřejnosti, tak i ostatním účastníkům a kolegům ze zahraničních partnerských škol a získat tak cenné zkušenosti s přípravou a provozem těchto firem.